top of page

המדריך
ליזמ.ת
המתחיל.ה

רשות החדשנות- רשות הפטנטים 

הגנה על קניין רוחני
סודות מסחריים
סימני מסחר
פטנטים


פטנטים, סימני מסחר, עיצובים וסודות מסחריים הם חלק משמעותי מיסודות הבניין שכל יזם צריך להכיר!

רשות החדשנות השיקה, במיוחד בשביל יזמים מתחילים, בשיתוף עם רשות הפטנטים, מדריך המתמקד בנושאים אלו. קריאה נעימה!

bottom of page