top of page

ניהול זמן בימי קורונה/ ענת רון

בואו נדבר על ניהול זמן.. נושא מייבש עבור רבים, כואב עבור אחרים ומלהיב, אם אתם אני. הימים כאמור, ימי קורונה.. אנו חיים בתחושת זמן לא ברורה לתקופה בלתי מוגדרת ובכל זאת, זמן הוא בין המשאבים היחידים שניתנו לנו כרגע, ויש שיגידו במנות נדיבות מדי.

עבורי, ניהול זמן הוא אורח חיים. כמג'נגלת בכל החזיתות, וכמי שלא אוהבת לוותר על תוכניות, אין דבר שאני אוהבת יותר מלמחוק דברים מהרשימה ולגלות שיש לי זמן פנוי בתמורה. כמי שמתרגלת את הפרקטיקה הזאת ביום-יום, אני בוחנת מחדש האמונות וההרגלים שלי בנושא. מודה, התקופה הזאת מביאה אותי למחשבות אחרות לחלוטין על ניהול זמן. לא רק אימוץ תכנות וכלים לפרודוקטיביות אלא יותר חשיבה איכותית, כמותית, כלכלית וגם רוחנית על המשאב המטורף הזה.

לפני הכל, ניהול זמן הוא היכולת לנהל את המשק האנרגטי שלנו אל מול מטלות החיים ובתוך מגבלות הזמן הנתון. לחובבי השורה התחתונה, אם לאמ;לק לכם – אז ככל שיש יותר זמן, צריך לנהל אותו יותר בחכמה. ממש כמו ניהול כספים.


אם בימים רגילים, אנחנו מדברים על השאיפה להוציא 25 שעות מתוך 24 נתונות, מה נגיד על ניהול זמן עכשיו, בתוך הסגר? אפשר להסכים שאם נצליח להוציא חמש שעות איכותיות מתוך היממה, עכשיו כשהקלפים נטרפו, זה שיחוק רציני. מה בעצם עושים עם כל הזמן הזה? איך מעסיקים את עצמנו?

איך שומרים על שגרת עבודה? הלימודים? השפיות?

ולאן מפנים את האנרגיות הנמוכות והמחשבות הטורדניות?