Academic Courses: Entrepreneurship & Innovation

we are excited to offer various courses introducing the dynamic worlds of technological innovation and business startup critical fields for creative development in the third millennium. In a fast-paced world, we strongly promote the development of applicable skills, highlighting the crucial role of innovation in science, technology, design, and other fields.

 

Learning in this cluster is done at the interface between theory and application, bridging between the classroom and the industry. Our courses reflect the various fields in which we envision strong ties between academic studies and the execution of creative ideas. In the courses offered students learn entrepreneurial thinking and processes of innovation, putting them into practice from the incipient idea, through creative R&D, and up to the technological and business implementation of a final product.

 

We value your ideas. Come grow with us!

 יזמות בעולם   מולטי-דיסציפלינרי 

יזמות היא ממנועי הצמיחה החשובים של כלכלות מפותחות ומתפתחות. בעשור האחרון ישראל מיצבה את עצמה בזכות כמעצמת יזמות בינ''ל. לפיכך החלטנו לייצר עבור הסטודנטים שלנו הזדמנות ייחודית להיכנס לעולם היזמות.

”   למי שרואה את עצמו יזם ומחפש את הכלים לכך, ולחוויה לימודית קצת שונה 

”   התרומה שקיבלתי היא מדהימה. בין אם מדובר 
בעבודה בקבוצות לבין מחקר נכון ומעמיק, ניתוח נכון 
של השוק וכו'. 

sara-kurfess-1505370-unsplash.jpg

Innovation and Creativity in My Final Project Workshop

Innovation and Creativity in My Final Project Workshop is an interdisciplinary acceleration course for students from all faculties at HIT, who are at the early stages of work on their final project. The workshop’s objective is to articulate creativity – technological, scientific and design, and to boost the outcomes of the project into a presentable and door-opening product.

shutterstock_1260116833.jpg

תקשורת בעולם טכנולוגי

מספר קורס: 84093

אופן הוראה: שיעור

שעות שבועיות: 2

נקודות זכות: 2

דרישות קדם: אין

 

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים יכולת ניתוח אקדמית של מאפייני התקשורת, לאור המציאות הנוכחית. הקורס בוחן את תפקיד התקשורת בחברה ומתמקד בגישות הבוחנות את המורכבויות של ההשפעות החברתיות של התקשורת.

במהלך ההרצאות יתקיים דיון על השפעת התקשורת, בנושאים כגון: כיצד נקבע סדר יום, כיצד יוצרים מציאות תקשורתית, מיהם הגורמים המשפיעים על פעילות התקשורת ומהי השפעתם בתהליכי קבלת החלטות פוליטיות, חברתיות, תרבותיות וכלכליות; כיצד יוצרים מדיניות תקשורת ומהי מניפולציה תקשורתית, ואיך ניתן לאפיין את התנהגות קהלי התקשורת ואת אופן הפניה של גופים מסחריים, ציבוריים ופוליטיים לקהלים אלה כפי שהם באים לידי ביטוי בחברה הישראלית כיום.

shutterstock_1149399851.jpg

עידן חדש ברפואה הדיגיטלית

מטרת הקורס היא הקניית הבנה מעמיקה של עולם הרפואה הדיגיטלית במישור של מערכות המידע, השירותים ועד השימוש בטכנולוגיות לצורך מתן טיפול, תקשורת עם המטופל ובין המטפלים השונים.

shutterstock_1027738906.jpg

חברת המידע

מספר קורס: 84092

אופן הוראה: שיעור

שעות שבועיות: 2

נקודות זכות: 2

דרישות קדם: אין

 

אנו חיים בכפר גלובלי, שבו אמצעי תקשורת מתקדמים הפכו את כדור-הארץ לסביבה אחת, וכל תושביו מסוגלים לתקשר ולהחליף מידע זה עם זה בזמן אמת.

הקורס בוחן את יחסי הגומלין בין התפתחות הטכנולוגיה לבין התפתחות החברה האנושית. מעקב אחר יחסי גומלין אלה יכול ללמד אותנו רבות על חיינו כיום, על האפשרויות הנפתחות בפנינו ועל הבעיות הניצבות בפנינו. הבנה זו עתידה לסייע לנו להחליט החלטות אחראיות ושקולות, המתייחסות למהות חיינו בהווה ובעתיד. הקורס יתמקד בשינויים החברתיים שנוצרים כתוצאה מהמעבר לחברת המידע הפוסט-תעשייתית ויכלול דיון שבו ינתחו הסטודנטים דרכים להתמודדות עם האתגרים העכשוויים והעתידיים של חברת המידע.

shutterstock_714935038.jpg

מבוא לפיתוח בר קיימא

מספר קורס: 84078

אופן הוראה: שיעור

שעות שבועיות: 2 שעות

נקודות זכות: 2

דרישות קדם: אין

 

קורס זה מעניק לסטודנטים כלים בסיסיים להבנה וניתוח מושג הקיימות כתפיסה חברתית, מוסרית וסביבתית הבאה לאזן בין הצרכים של בני האדם בדור הנוכחי לשימור משאבי הטבע והסביבה לצרכי הדורות הבאים.

הקורס יעודד "חשיבה מקיימת" וקבלת החלטות המתאפיינת בראייה רחבה של המציאות המאזנת בין הפיתוח הטכנולוגי והמודרניזציה לבין ניהול יעיל של המשאבים הטבעיים והצרכים החברתיים.

shutterstock_1120037774.jpg

Technology, Innovation and New Media

מספר הקורס:84098

שעות שבועיות: 2

נקודות זכות: 2

דרישות קדם: מינימום רמה A באנגלית

 

הקורס מועבר בשפה האנגלית

 

רשתות חברתיות הפכו להיות גורם פעיל בפוליטיקה של חברת המידע, ומהפכת הטכנולוגיה הפכה את התקשורת לנגישה יותר מאי פעם.

הציבור אינו צופה סביל בתקשורת כמו בעבר ויכול להשפיע ישירות על התקשורת ועל הדיון הציבורי. בקורס זה, נבחן את האופן שבו האינטרנט ואמצעי תקשורת חדשים השפיעו על הדרכים שבהם הציבור צורך חדשות וכיצד הוא משנה את העמדות הציבוריות בתהליך הפוליטי. עוד נעריך האם הציבור מקבל יותר מידע כיום או שהאינטרנט הפך להיות גורם שמעביר מידע ממוקד לקהלי יעד.

toa-heftiba-BP3XOsSPlGA-unsplash.jpg

אתגר הגלובליזציה

מספר קורס: 88058

אופן ההוראה: שיעור

שעות שבועיות: 2

נקודות זכות: 2

דרישות קדם: אין

 

קורס זה מספק כלים להבנת תהליכי הגלובליזציה תוך דגש על היבטים היסטוריים, חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים. יש הסבורים שאנחנו חיים היום ב"כפר גלובלי" בו הכל קרוב, נגיש וזמין, ויש הסבורים שלתהליך זה תוצאות הרסניות, כמו התרחבות מעגל העוני או שחיקת זהויות לאומיות.

נתייחס לשורשים ההיסטוריים של הגלובליזציה ולהשלכותיה על החברה המודרנית בה אנו חיים. נכיר את התפתחות "הכפר הגלובלי" בשלביה השונים, החל מהתפתחות המסחר הגלובלי בעקבות גילוי אמריקה, דרך המהפכה התעשייתית וכלה בעידן הדיגיטלי של ימינו. נבחן גם את השינויים שעוברת ישראל כחלק מתהליכים עולמיים בדור האחרון.

shutterstock_688955305 [Converted].jpg

שיווק מחולל שינוי בקהילה

מספר קורס: 84119

אופן הוראה: שיעור ותרגול

שעות שבועיות: 4 שעות

נקודות זכות: 4

דרישות קדם: אין

 

בקורס זה הסטודנטים ילמדו כיצד ליישם אסטרטגיה שיווקית להצלחת ארגון חברתי, וייפגשו עם ארגונים חברתיים ועם אוכלוסיות מיוחדות ויסייעו לקידומם. הסטודנטים יפגשו עם ארגון קיים, ילוו אותו לאורך הקורס, ינתחו ויאפיינו את המצב הקיים ויתאימו עבורו תוכנית שיווקית רלוונטית ובת-יישום לצורך צמיחה עתידית. 
 

הקורס יעסוק בצעדים העיקריים לניתוח שוק יעיל: אפיון המטרות והיעדים העסקיים, השיווקיים והחברתיים, ניתוח הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון, הבנת פעילויות העסק, זיהוי צרכי הלקוחות ואופי התחרות, וילוו ע"י מומחים מהתעשייה.

shutterstock_343098860.jpg

פיתוח מיומנויות ליזמות חברתית

מספר קורס: 84060

אופן הוראה: סדנא

שעות שבועיות: 2

נקודות זכות: 4

דרישות: אין

 

הקורס מקנה למשתתפים כלים מעשיים לייזום, ארגון וניהול פרויקטים חברתיים. המשתתפים יפתחו את היכולת שלהם לרתום אנשים לפרויקטים ולהתגבר על קשיים במהלך מימוש הפרויקט. זאת כבסיס לפרויקט חברתי-קהילתי יַזום, שבו מיושמים ומתורגלים הכלים שנלמדו בקורס. הפרויקט מבוצע על-ידי תלמידי הקורס במסגרת חברתית-קהילתית מחוץ למכון.

 

shutterstock_1089338360 [Converted].jpg

יצירתיות מרוח לחומר

מספר קורס: 84084

אופן הוראה: שיעור

שעות שבועיות: 2

נקודות זכות: 2

דרישות קדם: אין

 

מטרת הקורס הינה להקנות כלים מושגיים, מתודולוגיים ופרקטיים לקראת הבנה מעמיקה יותר של תופעת היצירתיות האנושית, שתנותב לטיפוח יצירתיות תוך התאמה אישית במגוון תחומי עשייה, ובכללם עיצוב וטכנולוגיה. כאמצעי למימוש כלים אלו, הקורס יחשוף את הסטודנטים לתובנות תיאורטיות ממגוון דיסציפלינות המתייחסות להיבטים שונים של יצירתיות, לתירגול הפרקטי שלה, וכן ילווה וינחה אותם בתהליכי מחקר ופיתוח עצמאיים של רעיונות אישיים לטיפוחה.  

 

shutterstock_631461530.jpg

עידן חדש ברפואה הדיגיטלית

מספר קורס: 82033

אופן הוראה: סדנה

שעות שבועיות: 4

נקודות זכות: 4

דרישות קדם: אין

מטרת הקורס היא הקניית הבנה מעמיקה של עולם הרפואה הדיגיטלית במישור של מערכות המידע, השירותים ועד השימוש בטכנולוגיות לצורך מתן טיפול, תקשורת עם המטופל ובין המטפלים השונים.

Health - Hillel.jpg

יזמות וחדשנות בפרספקטיבה היסטורית (אנגלית)מהיכן באים יזמות וחדשנות – שני מאפיינים קריטיים לפיתוח עסקי, לצמיחה כלכלית ולקידמה. קורס זה בוחן את ההיסטוריה של היזמות והחדשנות – כיצד צומחים רעיונות חדשים ומה איפשר להם לפרוח ולהביא לשגשוג.

yazamut history view.jpg

הבעות פנים
וביומטריה

זרמי מהגרים ששוטפים את מדינות אירופה ומדינות נוספות בעולם הביאו חוקרים וגורמי ביטחון לחיפוש אחר מענה חדשני לזיהוי כוונות זדון בקרב מהגרים. באמצעות מאגרי מידע ומערכות ספציפיות נאספים כיום נתונים שבאמצעותם ניתן לזהות חשודים בטרור.

כיוון שהבעות פנים משקפות את הרגשות והכוונות במידה טובה יותר ממילים, זיהוי אוטומטי של רגשות, ומסרים אמינים ושקריים חשוב ביותר הן לזיהוי כוונות טרור אצל מפגעים מסתננים, והן להבנת והכוונת המהגרים עצמם.

Fotolia_145979344_Subscription_Monthly_X

מבוא לרשת האפלה

התפתחות הרשתות האנונימיות והתרחבות השימוש בהן יצרו המשגה מחדש של מושגי היסוד הנוגעים לחיפוש מידע באינטרנט ולאופני פעילות באינטרנט, ויצרו "עולם תחתון" אינטרנטי שהשפעתו הולכת וגדלה,

שינויים שיידונו ויילמדו במסגרת הקורס. במהלך הקורס הסטודנטים יכירו מאפייני רשתות אנונימיות, ושימוש ברשתות אנונימיות, ירכשו מיומנות בשיטות חיפוש מידע עיקריות באינטרנט, ברשת העמוקה וברשת האפלה ויכירו את האיומים העיקריים על פרטיות במרחב האינטרנטי והדרכים להתמודדות עימם.

Fotolia_132239980_Subscription_Monthly_X

תכנות לכולם – בשפות ויזואליות (קורס מקוון היברידי)הקורס יקנה לתלמידים הבנה ברמת המקרו של שפות התכנות השונות ושל רוחב היריעה של הפרדיגמות השונות. התלמידים יבינו מהן מערכות תוכנה וילמדו לאפיין מערכות תוכנה בשפות תכנות ויזואליות.

כמו כן יילמדו דרכים ליצירת התנהגות, כמו תכנות באמצעות הדגמות, יכירו ממשקים חדשניים כגון שפה, הצבעה ועוד, ויתנסו בתיאור התנהגות מדויקת בשפות ויזואליות פורמליות.

Fotolia_73814915_Subscription_Monthly_L.

 סייבר: הצד האפל   של הטכנולוגיה 

חיינו השתנו ללא הכר במהלך העשורים האחרונים עם התקדמות הטכנולוגיה, ובעיקר  עם התפתחות מרחב הסייבר, אשר מטשטש גבולות מוכרים בין מדינות.
חיי היום-יום של אזרחים, כלכלות מדינות העולם ופעילותן של התשתיות השונות תלויות יותר ויותר ביכולתן לפעול במרחב זה.

Image by Jefferson Santos

 מיחשוב לביש: 

 אתגרי תעשייה 

הקורס במתכונת מולטי-דיסציפלינרית יסקור את עולם המיחשוב הלביש תוך דגש על תיכנון ופיתוח פתרונות ומוצרים המשלבים דגשים של עיצוב מחד, וטכנולוגיה הנדסית וחישובית מאידך. נדון בתחום הניידות, באספקט של ממשקי משתמש, וניחשף למוצרים וליכולות בחזית הטכנולוגיה.

050216-marchesa-ibm-dress-embed-3.jpg

 שעונים ביולוגיים 

לתפקוד השעון וכן לפעילות והאינטראקציה בין השעונים השונים בגוף השפעות על תפקוד המערכות הפיסיולוגיות, הקוגניטיביות והמנטליות, ולפיכך השלכות על כל מישורי החיים: אופן התפקוד בחיי היומיום, שינה, יכולת למידה, תפקוד בעבודת משמרות, יכולות קוגניטיביות ומצבים נפשיים בבריאות ובחולי. 

portraitImage.img.full.high.png

רובוטים חברתיים - אינטראקציה טכנולוגית חברתיתהקורס יעסוק באספקטים שונים של תכנון ופיתוח מערכת רובוטים חברתיים. נושא מורכב זה הוא טכנולוגי ועיצובי במהותו אולם מושפע במידה רבה מנושאים חברתיים והשפעתם על בחירת פתרונות טכנולוגיים תוך כדי כיבוד נושאי הנדסת אנוש כמו גם הבנת מרחב הפעולה והשימוש במערכות רובוטיות אלו, יושם דגש רב על השפעות מנטליות ומערכת היחסים של "אדם-מכונה" בתוך סביבה זו.

Fotolia_76019268__Monthly_XXL.jpg

ביו-מימיקרי כמודל לחדשנות

ביו-מימיקרי היא דיסציפלינה רב-תחומית הלומדת על הקשר בין המבנה והתפקוד של מערכות בטבע ומנצלת ידע זה כדי לעורר השראה בעיצוב ופיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשים.

בקורס זה הסטודנטים יחשפו וילמדו בדרך של PBL (לימוד באמצעות פרויקטים) על מערכות ביולוגיות חשובות, ינתחו אותן ויבחנו אילו עקרונות ניתן ללמוד מהן, וכיצד עקרונות אלו יכולים לשמש בפתרון בעיות ואתגרים הניצבים בפני האנושות כיום.

biomikriB5.jpg

סימטריה ופרקטלים

הקורס מקנה ידע בנושאים המקשרים בין עיצוב, אומנות ומתמטיקה ובעיקר גיאומטריה וסימטריה. בקורס זה נסביר מה הם הסימטריות הקיימות, איך מרצפים מישור, מה ההבדל בהסתכלות מתמטית על סימטריה ודפוסיה ובין גישה ארטיסטית.

ננסה לקבוע מתי דפוס מרצפות אוריינטלי שקול לדפוס אוריינטלי אחר. לאחר מכן נאפיין משטחים ונקבע איך ניתן לקפל צורה על פי צירי הסימטריה שלה. לבסוף נגדיר מהם פרקטלים ואיך הם באים לידי ביטוי בטבע ובאומנות.

סימטריה ופרקטלים.jpg

טכנולוגיה מקרבת לשיפור המפגש הרפואי

רפואה דיגיטלית, שמטרתה לשפר את התנהלות תעשיית הבריאות העולמית, רותמת את הטכנולוגיה לטובת זיהוי, ריפוי, ומניעת מחלות.

קורס זה, הממקם במרכז את הקשר האנושי במפגש הרפואי, רותם את הטכנולוגיה לטובת שיפור אינטראקציה זו.

טכנולוגיה מקרבת לשיפור הטיפול הרפואי.jpg